Bogatsi w wiedzę oraz doświadczenie!

2018-03-12
Kolejny miesiąc za nami ale nie myślcie że od tłustego czwartku, który spędziliśmy w Microsoft (kto śledzi Facebooka ten wie ;) ), spoczęliśmy na laurach. Damian, Filip oraz Bartosz odbyli szkolenie techniczne z oprogramowania nVision naszego partnera – firmy Axence. Prowadzone przez Piotra Wojtasika oraz Łukasza Szeflera warsztaty pokazały jak przy zastosowaniu odpowiednich i nowoczesnych narzędzi administrator może efektywnie zarządzać, monitorować oraz inwentaryzować zasoby oraz środowisko IT. 

Czym tak naprawdę oprogramowanie Axence nVision jest? Odpowiedzią na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Pozwala ono optymalizować koszty obsługi infrastruktury informatycznej niezależnie od jej wielkości.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami po szczegóły!

na fot. od lewej: Damian Patyk, Filip Jakuszkowiak, Bartosz Grześkowiak.