Gold Software Asset Management

2015-04-02

Microsoft Gold Software Asset Management to najwyższy z możliwych status partnerstwa z firmą Microsoft. Kompetencja potwierdza nasz wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania oprogramowaniem, a także zakupu, instalacji i użytkowania licencji.

Posiadanie złotej kompetencji SAM zobowiązuje nas do nieustannego poszerzania posiadanej wiedzy oraz do ciągłego rozwoju z zakresu licencjonowania. Projekty zrealizowane w roku 2014, pozwoliły nam zdobyć ogromne doświadczenie, dzięki czemu firma Auditoria z sukcesem realizuje kolejne cele.