Większe możliwości z Microsoft R Server

2016-08-16

Microsoft R Server jest najszerszym rozwiązaniem do analityki klasy korporacyjnej dostępnym już dziś. Wspieranie różnorodnych, dużych statystycznych danych, możliwości prognozowania, analizowania i uczenia maszynowego, R Server obsługuje pełny zakres analityki - Badania, analizy, wizualizacji i modelowania oparte na open source platformy R.

 

 „Przetwarzanie równoległe i ulepszone zarządzanie pamięcią w serwerze Microsoft R zintegrowanym z bazą SQL Server, zapewnia znacznie szybsze wyniki dzięki wspólnej platformie z wbudowanymi zabezpieczeniami”. Mówi Royce Kallesen, starszy dyrektor ds. naukowo-badawczych w PROS.

 

Microsoft R Server dostarcza wydajność i skalowalność klasy korporacyjnej dla aplikacji, które pozwalają na jednokrotny zapis i rozmieszczenie na wielu platformach przy minimalnym nakładzie pracy, lokalnie lub w chmurze.

 

Co ciekawe, czytając w najnowszym Microsoft Product Terms "Licencjonowany Użytkownik ma prawo odtwarzać proces budowania, dekompilować i dezasemblować oprogramowanie R Server i podejmować inne próby uzyskania kodu źródłowego oprogramowania R Server (wszystkich wersji) wyłącznie w zakresie wymaganym do zdebugowania bibliotek licencjonowanych na zasadach Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU (ang. GNU Lesser General Public License), jakie mogą być w nim ewentualnie zawarte lub z nim powiązane."