Wręczenie certyfikatu dla OTCF S.A.

2016-01-07

Z końcem 2015 roku w siedzibie firmy OTCF SA miało miejsce oficjalne wręczenie certyfikatów potwierdzających legalność oprogramowania wykorzystywanego w organizacji. 

W roku 2015 firma OTCF zdecydowała się na przeprowadzenie Software Asset Management (SAM), czyli procesu zarządzania licencjami i oprogramowaniem, według procedur BSA i Microsoft. 

Doświadczenie naszej firmy, pozwoliło na sprawne przeprowadzenie projektu, który zakończył się sukcesem. Optymalizacja procesów oraz wdrożenie odpowiednich procedur, pozwoliło spółce na bardziej optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie nimi.

Oficjalne przekazanie certyfikatów w ręce zarządu firmy OTCF zostało dokonane przez prezesa firmy Auditoria Marcina Wojnę oraz SAM & Compliance Manager panią Ewę Nawrocką z firmy Microsoft.