Wręczenie certyfikatu dla Urzędu Pracy w Śremie

2016-05-12
Dnia 12.05.2016 odbyło się oficjalne wręczenie certyfikatu dla Powiatowego Urzędu pracy w Śremie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

 

Software Asset Management to projekt, którego celem jest usprawnienie procesów zarządzania licencjami i oprogramowaniem. Na przeprowadzenie takiego projektu Urząd Pracy w Śremie zdecydował się z końcem roku 2015. Projekt toczył się równolegle z audytem bezpieczeństwa informacji, wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz audytem bezpieczeństwa sieci. Zakończenie projektu skutkowało zagwarantowaniem 100%towej legalności oprogramowania Microsoft zgodnie z zaleceniami BSA oraz wystawieniem rocznego certyfikatu potwierdzającego zakończenie działań z sukcesem.
 
Projekt polegał na zapoznaniu się z infrastrukturą informatyczną urzędu, zinwentaryzowaniu posiadanych licencji wraz z jej dokumentacją zakupową oraz zinwentaryzowaniu zainstalowanego oprogramowania na urządzeniach (komputerach oraz serwerach).
 
Klient, po zakończonych działaniach, otrzymał raport, w którym szczegółowo opisujemy stan obecny infrastruktury jak i zalecenia na przyszłość pozwalające usprawnić proces zarządzania oprogramowaniem, w bardziej optymalny sposób planować zakupy oraz jakie procesy należy wprowadzić, by uniknąć problemów podczas kolejnej modyfikacji środowiska.