Kompetencje audytowe ISO/IEC

Kompetencje naszego zespołu audytowego, poza licznymi referencjami oraz bogatym doświadczeniem, potwierdzają także certyfikaty przyznawane dla audytora wiodącego w poszczególnych normach PN-ISO/IEC.

Audytor wiodący normy PN-ISO/IEC 27001 - Information Security Management System

 • Doświadczenie we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzone referencjami,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Klientami z sektora finansowego, medycznego,
 • Kompetencje audytorów potwierdzone certyfikatami - Information Security Management System Lead Auditor, BSI

Zapewniamy skuteczne wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnych z najnowszą normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12 poprzez:

 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją SZBI (ISMS),
 • Opracowywanie harmonogramów i przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
 • Określanie i modelowanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu SZBI (ISMS),
 • Przygotowywanie danych na potrzeby przeglądu, programów przeglądu dla poszczególnych komórek organizacyjnych, opracowywanie raportu z przeglądu.

Audytor wiodący normy ISO 9001:2009 -  Quality Management Systems

 • Doświadczenie we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością potwierdzone referencjami,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania jakością,
 • Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Klientami z sektora finansowego, medycznego,
 • Kompetencje audytorów potwierdzone certyfikatami - Quality Management Systems Lead Auditor, BSI
 • Zapewniamy skuteczne wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z PN-EN ISO 9001:2009 poprzez:
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją QMS (SZJ),
 • Opracowywanie harmonogramów i przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
 • Określanie i modelowanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu QMS (SZJ),
 • Przygotowywanie danych na potrzeby przeglądu, programów przeglądu dla poszczególnych komórek organizacyjnych, opracowywanie raportu z przeglądu.

Audytor wiodący normy ISO/IEC 20000 - Information Technology Service Management

 • Doświadczenie we wdrażaniu Systemów Zarządzania Usługami IT,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania usługami IT,
 • Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Klientami z sektora finansowego, medycznego,
 • Kompetencje audytorów potwierdzone certyfikatami – Information Technology Service Management Lead Auditor (ISO/IEC 20000), BSI
 • Zapewniamy skuteczne wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 poprzez:
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją ITSM,
 • Opracowywanie harmonogramów i przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
 • Określanie i modelowanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ITSM,
 • Przygotowywanie danych na potrzeby przeglądu, programów przeglądu dla poszczególnych komórek organizacyjnych, opracowywanie raportu z przeglądu.

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zapewniamy:

 • Zintegrowane wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1 zgodnie  PN-ISO/IEC 27013,
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją wymaganą przez KRI,
 • Audyty w zakresie KRI.

Ochrona Danych Osobowych

 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją zgodną z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 • Rejestracja zbiorów GIODO
 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w myśl art. 36a–36c (Dz. U. z 2014 U. z 2014 r. poz. 1662).

Masz pytania odnośnie kompetencji audytowych ISO/IEC ?

Skontaktuj się z nami