Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Oferujemy konsulting w zakresie przygotowania dokumentacji „Polityka bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”.

Konsulting w zakresie przygotowania dokumentacji:

  • Polityka bezpieczeństwa,
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)) stanowi podstawą i wymaganą przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych.

W dokumentacji zawarte są definicje podstawowych celów bezpieczeństwa, specyfika zasad bezpieczeństwa.
Odpowiednio opracowana i wdrożona jest jednym z kluczowych elementów, stanowiących filar bezpieczeństwa. Określa podejście Organizacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji i dzięki zaangażowaniu czynników decyzyjnych w danej instytucji, pozwala na praktyczne jej wdrożenie w odniesieniu do wszystkich pracowników poprzez jasne określenie obowiązujących celów i zasad bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie dokumentacji w postaci Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obejmuje szeroki zakres działań i mechanizmów, takich jak szkolenia, budowanie świadomości bezpieczeństwa pracowników, wdrożenia odpowiednich technologii.

Zasadnicza wartość Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym jest związana z jej charakterem jako dokumentu zarządczego, odzwierciedlającego postrzeganie i zaangażowanie kierownictwa organizacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji. Dokument ten jest tworzony we współpracy z pracownikami Organizacji i jest akceptowany przez jej Zarząd, a tym samym obowiązuje wszystkich pracowników organizacji.

Masz pytania odnośnie Polityki Bezpieczeństwa Informacji ?

Skontaktuj się z nami