Co to jest system Microsoft Azure?

Microsoft Azure to chmura publiczna oferowana przez Microsoft, czyli dostępne w każdej chwili zasoby obliczeniowe wraz z dodatkowymi usługami, które firmy mogą wykorzystywać do utrzymywania własnych aplikacji, zwiększenia możliwości posiadanych centrów danych lub jako jedyne, kompletne środowisko informatyczne.

Łączy IaaS i PaaS

Microsoft Azure dostępny jest w trzech modelach – Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) oraz Software as a Service (SaaS), czyli jako platforma, infrastruktura oraz zestaw gotowych do wykorzystania usług. Klienci mogą skorzystać z funkcji infrastruktury Microsoft Azure dającej dużą swobodę personalizowania, albo z gotowej platformy dającej dużą oszczędność czasu wynikającą z wyeliminowania konieczności administrowania środowiskiem IT.

Bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami prawa

Platforma Microsoft Azure zarówno od strony architektury jak i umów prawnych spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania przepisów prawa i polityk bezpieczeństwa:

 • Zgodność z dyrektywą EU Data Protection Directive (95/46/EC) oraz Safe Harbor Framework daje możliwość przechowywania i przetwarzania w chmurze Microsoft danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w tym obywateli Rzeczpospolitej Polski.
 • 28 inspektoratów ds. ochrony danych osobowych (w tym polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) zatwierdziło zobowiązania Microsoft w zakresie rozwiązań w chmurze. 
 • Centra przetwarzania danych Microsoft są poddawane cyklicznym Audytom Bezpieczeństwa realizowanym przez niezależne jednostki – Klienci mają pełny wgląd w raporty i analizy. 
 • Dane przed wysłaniem do chmury Microsoft mogą zostać zaszyfrowane kluczem x.509 v3 o długości 2048 bitów przed wysłaniem do chmury – Kluczem zarządza Klient i może przechowywać go poza chmurą Microsoft. 

Infrastruktura Microsoft spełnia wymagania certyfikacyjne m.in. dla: 

 • ISO/IEC 27001:2005 oraz SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 i SOC 2; 
 • Cloud Security Alliance (CSA) oraz FedRAMP 
 • Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards (DSS) 
 • UK G-Cloud, HIPAA BAA, Klauzuli modelowych UE, IRAP, MTCS, Zgodności GxP i wielu innych. 

Dostępność platformy - zawsze pracuje, zawsze działa…

Firma Microsoft gwarantuje dostępność wykupionych usług na poziomie ponad 99,90%. Poszczególne wartości dostępności ustalane są indywidualnie dla danych komponentów platformy. 

Otwartość platformy Microsoft Azure

Przenosząc rozwiązania i usługi do chmury Microsoft Azure możesz nadal korzystać z języków lub systemów, które znasz: 

 • obsługa wielu języków programistycznych (PHP, Java, .NET, Node.js, Python, Ruby)
 • obsługa środowisk Linux, CentOS, Oracle, SAP, IBM, My SQL
 • integracja z portalami Git, TFS, GitHub

Microsoft Azure to ponad 60 usług i funkcji:

 • maszyny wirtualne Windows oraz Linux
 • aplikacje Microsoft (Sharepoint, SQL, BizTalk, NAV…)
 • aplikacje partnerskie Oracle, SAP, IBM i wiele innych…
 • dziesiątki aplikacji CMS, CXM, WEB App…
 • Visual Studio On-Line oraz usługi dla aplikacji Mobilnych
 • Azure ActiveDirectory, Azure RMS, Usługi Multimediów
 • Wirtualizacja aplikacji (Azure RemoteApp)
 • BigData oraz BI (HDI/Hadoop+ MS SQL)

Podstawowe scenariusze dla platformy Azure

Microsoft Azure to otwarta i elastyczna platforma, która dostarcza wszystkie elementy składowe umożliwiające szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi. Azure oferuje szeroki zakres usług aplikacyjnych, mocy obliczeniowej, przestrzenie dyskowej i sieci. Umożliwia tworzenie aplikacji w dowolnym języku, narzędziu lub środowisku na w pełni zautomatyzowanej samoobsługowej platformie, zapewniającej skalowalne rozwiązanie w bardzo krótkim czasie. Oto kilka przykładów rozwiązań opartych na platformie Azure:

azure-2.jpg

Microsoft Azure w programie Open

Microsoft Azure dostępny jest w znanym programie licencjonowania grupowego OPEN. Klienci mogą dokonać zakupu licencji Azure w ramach już posiadanych i aktywnych umów licencji grupowych.

Korzyści z zakupu Microsoft Azure w Open:

 • Spójny model licencjonowania usług chmurowych znany z modelu on-premise
 • Elastyczny, zależny od rzeczywistego wykorzystania model płatności
 • 12 miesięczna subskrypcja od momentu uruchomienia klucza aktywacji usługi online (Online Service Activation, OSA)
 • Brak ponoszonych z góry kosztów
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Ogromne możliwości skalowania usługi

 

Masz pytania odnośnie Microsoft Azure?

Skontaktuj się z nami