Open Value Subscription Education Solution

Prosta, ekonomiczna oferta licencyjna zapewniająca możliwość użytkowania przez pracowników najnowszych produktów platformy, zapewniająca elastyczność pozwalającą na wprowadzanie dowolnej liczby produktów dodatkowych oraz uproszczone zarządzanie licencjami — wszystko w ramach jednej umowy subskrypcyjnej.

Każda kwalifikująca się placówka edukacyjna może już dziś skorzystać ze specjalnej oferty w zakresie licencjonowania. Firma Microsoft przygotowała dedykowaną umowę – OVS-ES (Open Value Subscription Education Solution), w ramach której dostarczane są najnowsze produkty Microsoft – np. Windows 10 Education, Office 2016 Professional Plus, które, co bardzo istotne, szkoła może zainstalować na wszystkich posiadanych komputerach. Co więcej, każdy uczeń może otrzymać takie oprogramowanie do użytku domowego zupełnie bezpłatnie!
 

Jak obniżyć koszty ponoszone na licencje?

Każda kwalifikująca się placówka edukacyjna może już dziś skorzystać ze specjalnej oferty w zakresie licencjonowania. Firma Microsoft przygotowała dedykowaną umowę – OVS-ES (Open Value Subscription Education Solution), w ramach której dostarczane są najnowsze produkty Microsoft – np. Windows 10 Education, Office 2016 Professional Plus, które, co bardzo istotne, szkoła może zainstalować na wszystkich posiadanych komputerach.
 

Jak działa umowa OVS-ES?

Umowa zawierana jest na okres 1 roku lub 3 lat. Opłaty uiszczane są z góry w przypadku umowy rocznej lub w rocznych ratach w przypadku umowy trzyletniej.
Należy zakupić min. jeden produkt standaryzacyjny, tj. Windows 10 Education Upgrade, Office Professional Plus dla wszystkich pełnoetatowych pracowników placówki lub Office365 ProPlus dla wszystkich pracowników placówki, aby móc zainstalować oprogramowani
e na wszystkich komputerach w szkole!
Jako pracownika pełnoetatowego należy rozumieć pracownika administracyjnego oraz naukowo-dydaktycznego pracującego na rzecz instytucji edukacyjnej min. 200h rocznie i używającego sprzętu komputerowego.
 

Najważniejsze korzyści z udziału w programie OVS-ES

  • Zawsze najnowsze oprogramowanie – licencje zawierają pakiet Software Assurance, który pozwala na korzystanie zawsze z najnowszego produktu.
  • Standaryzacja oprogramowania w całej organizacji – wszystkie osoby pracują na tym samym oprogramowaniu zarówno w domu jak i pracy co zdecydowanie ułatwia przygotowywanie materiałów dydaktycznych, zajęć czy zadań.
  • Możliwość instalacji oprogramowania na wszystkich posiadanych urządzeniach – nie ma konieczności zgłaszania liczby urządzeń.

Ponadto

  • Zgodność licencyjna: Dzięki prostocie i przewidywalności procesu określania liczby pracowników pełnoetatowych tylko raz w roku, dana instytucja może mieć pewność, że spełnia warunki licencyjne bez względu na zachodzące z roku na rok zmiany liczby pracowników lub urządzeń.
  • Zindywidualizowane rozwiązania: Możliwość łatwego wprowadzania produktów dodatkowych, w dowolnym momencie w okresie ważności subskrypcji, zarówno na podstawie licencji grupowych obejmujących wszystkich pracowników danej instytucji czy danego wydziału, jak i na podstawie pojedynczych licencji, co umożliwia zapewnienie wykładowcom, pracownikom i studentom odpowiedniego pakietu technologii i usług.
  • Uproszczone zarządzanie aktywami: takie narzędzia jak Centrum Obsługi Licencjonowania Zbiorowego (Volume Licensing Service Center) umożliwiają z jednego wygodnego miejsca w sieci łatwe monitorowanie i zarządzanie posiadanym oprogramowaniem oraz korzyściami dostępnymi w ramach pakietu Software Assurance.
  • Niewielki nakład prac związanych z administrowaniem licencjami: Subskrypcja licencyjna eliminuje konieczność monitorowania licencji na wybrane produkty platformy na każdym komputerze PC, co umożliwia zwiększenie wydajności pracy pracowników działu informatyki, dzięki wyeliminowaniu potrzeby monitorowania przez nich wielu licencji w skali całej instytucji.
  • Niższy całkowity koszt posiadania: Możliwość maksymalnego wykorzystania korzyści oferowanych w pakiecie takich jak: dostęp do najnowszej technologii, przysługujące wykładowcom i pracownikom uprawnienia do pracy w domu (Work at Home Rights), możliwość testowania produktów przed zakupem i program Software Assurance dostępny w ramach umowy.
Minimalna liczba pracowników pełnoetatowych pozwalających na skorzystanie z umowy OVS-ES to 5 osób.
 

Dodatkowo Klienci, którzy kupią:

  • Office Professional Plus dla wszystkich pełnoetatowych pracowników lub
  • Office 365 ProPlus da wszystkich pracowników
Otrzymają bezpłatny pakiet Office 365 ProPlus dla wszystkich studentów/uczniów, wykładowców/nauczycieli oraz pracowników administracyjnych do wykorzystania na prywatnych urządzeniach – np. w domu!
Klienci decydujący się na zakup Windows 10 Education Upgrade otrzymają możliwość instalacji
Windows na prywatnym urządzeniu dla wszystkich studentów/uczniów!
Z umowy OVS – ES może skorzystać organizacja będąca Uprawnionym Użytkownikiem Edukacyjnym.

Definicja Użytkownika do pobrania tutaj: http://www.microsoftvolumelicensing.com
 

Przystąpienie do programu OVS-ES

Umowa OVS może być sprzedawana wyłączenie przez autoryzowanych sprzedawców licencji edukacyjnych, tzw. Authorized Education Partner (AEP).

AUDITORIA to wieloletni Złoty Partner firmy Microsoft działający m. in. w obszarach związanych z oprogramowaniem i licencjonowaniem dla klientów z sektora edukacyjnego, współpracujący z setkami organizacji akademickich. AUDITORIA posiada certyfikat Gold Authorized Education Partner.

Zapraszamy do kontaktu!