SAM CYBERSECURITY (CYBERBEZPIECZEŃSTWO)

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest znaczny wzrost cyfryzacji praktycznie we wszystkich obszarach działalności zarówno firm jak i użytkowników domowych. Tradycyjne listy zostały wyparte na korzyść wiadomości email, coraz częściej posługujemy się elektronicznymi fakturami, podpisami elektronicznymi, zakupy realizujemy przez Internet, a płatności realizujemy za pośrednictwem e-płatności. Następstwem postępu technologicznego jest wzrastająca cyberprzestępczość i popyt na dane osobowe. Nieustannie słyszymy o wyciekach danych z serwerów, wirusach szyfrujących dyski czy zablokowanych systemach internetowych. Cyberprzestępcy nieustannie opanowują nowe techniki kradzieży danych, tworzą nowe, jeszcze bardziej złośliwe wirusy infekujące sieci sektora prywatnego i administracji rządowej.

W świetle obecnych zagrożeń bezpieczeństwo informacji powinno być jednym z krytycznych elementów zarządzania w każdej firmie. Należy przy tym pamiętać, iż mimo że producenci sprzętu i oprogramowania stwarzają coraz lepsze możliwości wsparcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, to samo oprogramowanie, sprzęt czy system informatyczny nie uchroni nas w pełni przed zagrożeniami płynącymi z Cyberprzestrzeni. W tej sferze niezbędne jest równoległe współdziałanie na wielu płaszczyznach, wzajemnie za sobą powiązanych. Niezmiernie ważne jest, aby infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie, kompleksowo wspierać zarówno poprzez wdrożenie odpowiednich procedur jak i również pracowników, którzy właściwie je stosują i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie ochrony danych. 
Warto zatem cyklicznie weryfikować i audytować swoją infrastrukturę pod kątem bezpieczeństwa z pomocą specjalistów, którzy mają niezbędne narzędzia i wiedzę w tym zakresie. Dzięki takim działaniom, jesteśmy w stanie w znacznym stopniu zredukować ryzyko potencjalnych ataków na nasze poufne dane.
Nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że nasze środowisko jest bezpieczne, warto upewnić się, że faktycznie tak jest. Jeżeli jednak jest inaczej, lepiej dowiedzieć się tego od Partnera biznesowego niż od konkurencji.

W świetle obecnych zagrożeń bezpieczeństwo informacji powinno być jednym z krytycznych elementów zarządzania w każdej firmie. Należy jednak pamiętać, że aby skutecznie bronić się przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem potrzebne są: odpowiednio wyszkolony personel, właściwe procedury oraz narzędzia informatyczne zabezpieczające system informatyczny. 
 
CO JEST NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ CYBERATAKÓW? 
 • Nieaktualne oprogramowanie, 
 • Złośliwe oprogramowanie, 
 • Zakupy online od nieznanych dostawców,
 • Przenoszenie poufnych danych na pamięci flash,
 • Nieautoryzowane urządzenia osobiste łączące się z siecią korporacyjną,
 • Zwolnieni pracownicy z dalszym dostępem do danych firmowych, swojej skrzynki e-mail, zasobów sieciowych,
 • Cały czas żyjemy z przekonaniem, że lokalne rozwiązanie jest najbezpieczniejsze.
ZAGROŻENIA
 • Utrata ciągłości działania,
 • Utrata danych,
 • Włamania do sieci,
 • Straty finansowe,
 • Problemy prawne,
 • Utrata reputacji,
 • Brak pełnej wiedzy o systemie zabezpieczeń,
 • Samowolne działania użytkowników,
 • Brak możliwości szybkiego reagowania w razie zagrożeń.
CO MOŻE MI POMÓC? 
 • Szerokie monitorowanie i kontrola fizycznego otoczenia centrów danych,
 • Kamery, Kontrola personelu, 
 • Wieloetapowe uwierzytelnianie użytkowników,
 • Ograniczenie praw użytkowników,
 • Dbanie o zawsze aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 • Regularne testowanie jego dokładności i skuteczności,
 • Klasyfikowanie danych według ich wrażliwości,
 • Rozwój i dbanie o bezpieczeństwo chmury prywatnej i publicznej,
 • Utrzymywanie oprogramowania na odpowiednim poziomie aktualizacji,
 • Wdrożenie odpowiednich polityk, procedur, porozumień,
 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych,
 • Wyciąganie konsekwencji z każdego niebezpiecznego incydentu,
 • Budowanie świadomości użytkowników o zagrożeniach i ich roli w ochronie danych biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o SAM Cybersecurity

Skontaktuj się z nami