KORZYŚCI Z WDROŻENIA SAM

Przeprowadzenie w firmie audytu oprogramowania nie wiąże się tylko ze sprawdzeniem i uporządkowaniem licencji. SAM to więcej niż audyt, to ciągła optymalizacja zasobów IT w organizacji. Wdrożenie polityki zarządzania licencjami przynosi wymierne korzyści dla całej organizacji.

Korzyści SAM dla działu IT

 • Wiedza na temat stanu posiadanych licencji
 • Standaryzacja i optymalizacja wdrażania oprogramowania
 • Uporządkowanie infrastruktury IT
 • Usprawnienie planowania i zarządzania zasobami IT

Korzyści SAM dla działu zakupów

 • Kontrola procedur zakupowych
 • Weryfikacja dostawców oprogramowania
 • Optymalizacja zakupów oprogramowania
 • Analiza potrzeb, uzasadnienie i przewidywalność inwestycji w oprogramowanie

Korzyści SAM dla Zarządu i działu finansowego

 • Oszczędności finansowe
 • Optymalizacja kosztów
 • Bezpieczeństwo i gwarancja przestrzegania zasad licencjonowania
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Software Asset Management, by pomóc Klientom przejąć pełną kontrolę nad posiadanymi zasobami IT oraz świadomie zarządzać zasobami licencyjnymi.

Zakres naszej usługi oraz funkcjonalność dostarczanych narzędzi będzie pomocne w ustaleniu szczegółów dotyczących posiadanego sprzętu, zainstalowanego oprogramowania, praw do używania produktów i usług, a także wszelkich rozbieżności między nimi.

Potrzebujesz pomocy profesjonalistów w zakresie Software Asset Management – skontaktuj się z nami.

Masz pytania odnośnie Software Asset Management ?

Skontaktuj się z nami

Powiązane strony