CO TO JEST SOFTWARE ASSET MANAGEMENT?

Software Asset Management (SAM) czyli zarządzanie zasobami oprogramowania, to zestaw najlepszych praktyk biznesowych łączących ze sobą ludzi, narzędzia oraz procesy. SAM obejmuje zarządzanie oprogramowaniem na wszystkich jego etapach – zarządzanie i optymalizację zakupów, dystrybucję i wdrożenie, utrzymanie, wykorzystanie oraz wycofanie.

Software Asset Management oznacza:

  • świadomość stanu posiadania licencji i programowania
  • kontrolę niewłaściwego użycia oprogramowania
  • obsługę incydentów i problemów
  • integrację procesów i działów
  • zarządzanie stanem posiadanych licencji
  • systemowe podejście do zarządzania

Proces zarządzania zasobami oprogramowania ochroni Twoją firmę przed zagrożeniami związanymi z używaniem nielegalnego oprogramowania, pozwoli ustalić jakie oprogramowanie zostało zainstalowane oraz czy nie ma uchybień licencyjnych.
Wdrażając SAM poczujesz się bezpiecznie!

1. Inwentaryzacja i audyt oprogramowania (SAM Baseline)

Jest to pierwszy etap, podczas którego przeprowadzamy inwentaryzację oraz audyt oprogramowania, wskazując niedobory oraz nadmiary licencji, analizę zgodności licencyjnej, a także przedstawiamy rekomendacje w zakresie licencjonowania.

Wyniki analizy prezentujemy w formie raportu audytowego uwzględniającego plan naprawczy.

2.Wdrożenie polityki i procedur (SAM Assessment)

Na drugim etapie dokonujemy oceny poziomu optymalizacji procesu zarządzania oprogramowaniem wg wytycznych normy ISO 19770 oraz przedstawiamy rekomendacje pozwalające na usprawnienie procesów SAM. Ocena dokonywana jest w 10 kluczowych obszarach kompetencji.

Przeprowadzenie oceny optymalizacji oprogramowania ma na celu zidentyfikowanie obowiązujących zasad postępowania i procedur w celu ich dalszego usprawnienia, a w konsekwencji służy przejściu firmy na wyższy poziom zarządzania oprogramowaniem.

3. Plan zarządzania oprogramowaniem (SAM Deployment Planning) 

Polega na opracowaniu planu i działań w zakresie zarządzania oprogramowaniem w oparciu o jedno z wybranych narzędzi Microsoft – System Center Configuration Manager, MAP Toolkit, Windows Intune. Na zakończenie tego etapu przygotujemy plan zarządzania oprogramowaniem, który sprawi że SAM będzie cyklicznym procesem w Twojej firmie.

Zakończeniem usługi jest certyfikacja (certyfikaty Microsoft oraz Auditoria) potwierdzająca legalność posiadanego oprogramowania oraz wdrożenie polityki zarządzania oprogramowaniem.

Dlaczego warto współpracować z AUDITORIA?

Auditoria jako partner o kompetencji Gold Software Asset Management jest liderem w przeprowadzaniu projektów SAM. Wdrażamy efektywne rozwiązania i usługi.

Masz pytania odnośnie Software Asset Management ?

Skontaktuj się z nami