OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do osób zarządzających firmą oraz pracowników na co dzień zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych (sprzedaż, marketing i kadry). Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ochrony danych oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych.

Program

 • Ochrona danych - podstawy prawne, podstawowe pojęcia.
 • Jak zbudować odpowiedni system ochrony danych osobowych?
 • Administrator Danych – prawa i obowiązki.
 • Przetwarzanie danych osobowych – kadry.
 • Zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika, obowiązek informacyjny i udostępnianie danych.
 • Monitoring pracownika, testy kompetencyjne i inne cele przetwarzania danych kadrowych – warunki dozwolonego korzystania (zasada adekwatności).
 • Dane związkowe, o stanie zdrowia oraz orzeczenia sądowe – na czym polega ich szczególna ochrona?
 • Pracownicy, zleceniobiorcy, kandydaci do pracy – jakie bazy kadrowe faktycznie posiada pracodawca.
 • Podstawy przetwarzania – zgoda na przetwarzanie danych po nowelizacji.
 • Zasady udostępniania danych osobowych.
 • Dozwolone wykorzystanie danych osobowych w marketingu.
 • Obowiązek informacyjny.
 • Powierzenie przetwarzania (jak prawidłowo napisać umowę i dlaczego należy ją stosować).
 • Obowiązek rejestracji/aktualizacji baz danych.
 • Co podlega rejestracji?
 • Jak wypełnić wniosek (korzystanie z platformy e-GIODO).
 • Konsekwencje niezarejestrowania bazy danych.
 • Nowelizacja – zmiany w odniesieniu do rejestracji zbiorów danych.
 • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 • Kompetencje i zadania GIODO – egzekucja administracyjna i inne,
 • Czy powstaną ośrodki zamiejscowe i co to może oznaczać dla administratorów danych?
 • Praktyka kontrolna.
 • Najnowsze decyzje, opinie, publikacje na stronach www i w mediach – gdzie i jak szukać wiarygodnych informacji o ochronie danych.
 • Portale internetowe i administratorzy stron www jako administratorzy danych.
 • Rejestracja danych zbieranych przez Internet.
 • Dane osobowe a usługa elektroniczna.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych:
 • Zabezpieczenie systemów informatycznych.
 • Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy dokumenty – co i w jaki sposób przygotować.
 • Dobre praktyki w zakresie ochrony informacji.
 • Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy.
 • Odpowiedzialność cywilna,
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna,
 • Odpowiedzialność karna.

Masz pytania odnośnie szkolenia Ochrona Danych Osobowych ?

Skontaktuj się z nami