Pozostałe Szkolenia

W portfolio naszych usług znajdują się także szkolenia związane z licencjonowaniem oraz szkolenia audytora/pełnomocnika SZBI. Możliwe jest przeprowadzenie szkoleń zarówno w Państwa siedzibie jak i naszej firmie, a cena i dokładny program ustalane są na podstawie ilości chętnych osób oraz ich specyficznych wymagań.

Szkolenie Audytor / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szkolenie dedykujemy osobom odpowiedzialnym za wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, administratorom bezpieczeństwa informacji oraz innym osobom odpowiedzialnym bądź zainteresowanymi systemem bezpieczeństwa informacji w organizacji. Zdobyta wiedza przygotuje do przeprowadzenia audytów wewnętrznych oraz do wykonania prac związanych z wdrażaniem w organizacji Systemu Zarządzani Bezpieczeństwem Informacji. 

Szkolenie z zakresu licencjonowania Microsoft

Szkolenie dedykujemy osobą zajmującym się zarządzaniem oprogramowaniem w organizacjach. Podczas szkoleń prowadzonych w formie warsztatów przekazywana jest wiedza z zakresu licencjonowania najbardziej popularnych produktów i usług Microsoft, a także z zakresu programów licencjonowania zbiorowego.

Masz pytania odnośnie Szkoleń IT ?

Skontaktuj się z nami