Kontrola nad licencjami i oprogramowaniem, najlepsze praktyki zarządzania - SAM

Chcesz zapanować nad oprogramowaniem na wszystkich etapach jego eksploatacji oraz zapewnić zgodność licencyjną? Pomożemy Ci zrozumieć licencjonowanie Microsoft, a także ocenimy zgodność licencyjną wykorzystywanych produktów.

Na czy polega usługa?

Projekt polega na zebraniu informacji o wdrożonym i uruchomionym oprogramowaniu, a także o posiadanych licencjach. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz posiadanej dokumentacji licencyjnej i zakupowej (m.in. umowy licencyjne, certyfikaty, faktury zakupowe). Produktem końcowym jest raport zawierający ocenę zgodności licencyjnej Microsoft oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji kosztów ponoszonych na licencje i usprawnienia procesów zarządzania oprogramowaniem.
 

Przebieg usługi

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest dla klientów, którzy:
 • Chcą zweryfikować zgodność licencyjną wykorzystywanych produktów Microsoft.
 • Chcą zrozumieć licencjonowanie Microsoft.
 • Chcą poznać najlepsze praktyki biznesowe dotyczące zarządzania oprogramowaniem. 
 • Chcą obniżyć koszty ponoszone na zakup licencji.
 • Chcą minimalizować ryzyko biznesowe i prawne.
 • Chcą przygotować się na audyt formalny.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy o wykorzystywanym oprogramowaniu oraz posiadanych licencjach.
 • Ocena zgodności licencyjnej przez certyfikowanego partnera Microsoft.
 • Ułatwione wdrożenie polityk zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management).
 • Minimalizacja ryzyka biznesowego i prawnego związanego z niezgodnością licencyjną.
 • Obniżenie kosztów ponoszonych na zakup licencji.

Pełna nazwa projektu

Software Asset Management