Doradztwo niezależnych konsultantów w różnych obszarach IT

Chmura, cyberbezpieczeństwo, komunikacja, licencjonowanie. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia niezależnych konsultantów, dokonaj oceny interesujących Cię obszarów i zapoznaj się z rekomendacjami, które pomogą wprowadzić usprawnienia. Skorzystaj z usługi doradczej Solution Assessment!

Czym jest usługa obszarowa Solution Asssessment?

Solution Assessment to usługa doradcza, która ma na celu dostarczenie wiedzy i rekomendacji, wspomagających wdrażanie zmian w organizacji. Rekomendacje dostarczane są po uprzednio dokonanej ocenie wybranego obszaru infrastruktury informatycznej. Stanowi ona punkt odniesienia do przygotowanego planu doskonalenia i wprowadzenia usprawnień oraz innowacji.
 
Na przykład:
  • Możemy ocenić poziom Państwa bezpieczeństwa informatycznego i zaproponować technologie, które pomogą lepiej zabezpieczać dane.
  • Możemy zinwentaryzować Państwa środowisko IT oraz zaproponować technologie chmurowe, które pomogą usprawnić komunikację i pracę zespołową.
Wszelkie obserwacje oraz rekomendacje dostarczone są wraz z planem działania, który ma na celu usprawnienie procesu wdrożenia technologii.

W jakich obszarach dostarczana jest usługa Solution Assessment?

Firma Auditoria dostarcza usługę Solution Assessment w poniższych obszarach:
  • Workplace Modernization (nowoczesne miejsce pracy) - ocena obecnego środowiska pracy i rekomendacje usprawnień przy wykorzystaniu Office 365 / Microsoft 365.
  • Cybersecurity - ocena środowiska pod kątem zabezpieczeń i rekomendacje eliminacji potencjalnych zagrożeń i podatności.
  • Secure Teamwork Assessment - ocena pracy grupowej i rekomendacje usprawnień przy wykorzystaniu Microsoft Teams oraz odpowiedniej konfiguracji podnoszącej poziom bezpieczeństwa.
  • Contract Optimization - przegląd i optymalizacja umów licencyjnych z uwzględnieniem wymagań biznesowych.

Do kogo jest skierowana usługa Solution Assessment?

Usługa jest skierowana dla klientów, którzy chcą dokonać oceny w wybranym obszarze i zapoznać się z rekomendacjami dostarczonymi przez niezależnego konsultanta, bazując na jego wiedzy i doświadczeniu.
Na przykład:
  • Klient chce dokonać migracji do chmury i potrzebuje w tym zakresie doradztwa, jak przygotować plan migracji, jakie produkty dobrać, jakie aplikacje migrować w pierwszej kolejności.
  • Klient chce dowiedzieć się jakie korzyści, szanse i zagrożenia niesie za sobą migracja do chmury.

Jak przebiega projekt?

Opis przebiegu poszczególnych usług zawarty jest na poniższych stronach:
Zasadniczo każdy projekt Solution Assessment połączony jest pracą na faktycznych danych pozyskanych z infrastruktury IT oraz informacji dostarczonych podczas wywiadów i ankiet. Uzyskane podczas projektu dane poddawane są analizie, na podstawie której opracowywane są rekomendacje i plan działania. Dane przedstawiane są w postaci raportu, który szczegółowo omawiamy z klientem. W trakcie większości projektów prowadzimy z klientami również warsztat lub szkolenie.
 

Ile trwa projekt i ile za niego zapłacę?

W zależności od obszaru, który realizujemy projekt zajmuje zazwyczaj od 2 do 21 dni roboczych. Cena uzależniona jest od wielkości organizacji oraz stopnia złożoności projektu.
W wielu przypadkach możliwe jest skorzystanie ze wsparcia finansowego projektu dzięki programowi Microsoft Incentive.