Bezpieczeństwo przede wszystkim! - Cybersecurity

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa IT w organizacji? Ocenimy Twój obecny poziom i przygotujemy zestaw rekomendacji, które przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

Na czy polega usługa?

Projekt polega na ocenie obecnego poziomu bezpieczeństwa w najważniejszych obszarach związanych z security. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji. Produktem końcowym jest raport zawierający unikatowe rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz propozycja planu działania.
 

Przebieg

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest dla klientów, którzy:

 • Posiadają minimum 50 PC
 • Chcą ocenić obecny poziom bezpieczeństwa informatycznego organizacji
 • Chcą podnieść poziom bezpieczeństwa informacji i lepiej chronić dane w chmurze.
 • Chcą poznać technologie Microsoft, które pozwolą lepiej chronić dane.
 • Chcą przenieść dane do chmury z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony danych.
 • Chcą poddać się ocenie i skorzystać z wiedzy i doświadczenia niezależnych konsultantów.

Korzyści

 • Ocena obecnego poziomu bezpieczeństwa IT.
 • Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka.
 • Rekomendacje w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
 • Poznanie technologii Microsoft podnoszących poziom bezpieczeństwa.
 • Ustalenie planu działania na przyszłość.

Pełna nazwa projektu

Solution Assessment Cybersecurity