POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma AUDITORIA Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.auditoria.pl.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego auditoria.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie osobowych są przedsiębiorcy – Auditoria Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, KRS 0000808858, NIP: 7851808384 oraz Marcin Wojna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUDITORIA Marcin Wojna z siedzibą w Śremie, NIP: 7851607160, REGON: 301605256 w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z uwagi na fakt, iż wskazani wyżej przedsiębiorcy są powiązani osobowo i kapitałowo, a nadto prowadzą wspólnie działalność gospodarczą, w niniejszym przypadku zachodzi przypadek współadministrowania danymi osobowymi na gruncie art. 26 RODO. Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka cookies].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis auditoria.pl te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

Masz pytania odnośnie naszej polityki prywatności ?

Skontaktuj się z nami